Search Box

Custom Search

Sunday, February 15, 2009

Notis Pemberitahuan

Ingin dimaklumkan bahawa Bahagian Audit Sekolah ingin memaklumkan kepada pihak auditi supaya menghantarkan penyata kewangan bagi tahun kewangan 2008 pada atau sebelum 28 Februari 2009 pada atau sebelum jam 5.00 petang.
Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Blog Walking