Search Box

Custom Search

Saturday, April 11, 2009

Makluman - Pengauditan Terhadap Terimaan Bantuan Pakaian Seragam

Ingin dimaklumkan kepada pihak sekolah bahawa supaya segala rekod berkenaan dengan Bantuan Pakaian Seragam hendaklah diperkemaskan dan direkodkan dengan baik. Ini kerana pengauditan akan dilakukan untuk memastikan semua prosedur dan tatacara dipatuhi dan pemberian terbebut mencapai matlamatnya.

Sekian..
Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Blog Walking